top of page
Doctor Using Digital Tablet

MINE TJENESTER

MINE TJENESTER: Servicios
tension-arterial.jpg

GENERELLE UNDERSØKELSER OG DIAGNOSTIKK. CHIRURGIA MINOR. LABORATORIEMEDISIN. TRYGDEMEDISIN

32.800 PASIENTJOURNALER SIDEN 1993

Petri Dish

BLOD- VEVSPRØVER OG HISTOLOGI. COVID 19 ANTISTOFFER IGG ELISA

EGEN LAB

Vaccinating A Child

BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET
INFLUENZAVAKSINER
PNEUMOKOKKVAKSINER
HEPATITTVAKSINER

LEGESPESIALISTER KAN AV OG TIL HA MOTSTRIDENDE INTERESSER OM PASIENTENS BESTE. SOM GENERALIST VIL JEG ALLTID GJØRE OG HELHETSVURDERING

diathermie.jpg

ESTETISK MEDISIN

FJERNING AV ESTETISK UØNSKETE  HUDFORANDRINGER VED HJELP AV CO2LASER ELLER ELEKTRODIATERMI


bottom of page