top of page
Doctor Using Digital Tablet

BAKGRUNN

1988 CAND. MED. UNIVERSITETET I OSLO

1989-1992 ALMENLEGE MOLDE LEGESENTER

1988-1990 LANDSLAGSLEGE NORGES ISHOCKEYFORBUND

1989-1998 TILSYNSLEGE T`ONDERGARD SKOLE OG INTERNAT 

1993-2000 SJEFSLEGE MOLDE MEDISINSKE SENTER: SPESIALISTER I KIRURGI, PLASTIKK KIRURGI, ØNH,

PEDIATRI, GYNEKOLOGI, INDREMEDISIN, ODONTOLOGI, BEDRIFTSHELSETJENESTE M.M.

2000-2006 KLINIKKSJEF LEGEKONTORENE LA NUCIA, TORREVIEJA, ALBIR

2007- GENERALISTI/ALMENLEGE LEGEKONTORET ALBIR/CLINICA NORUEGA

BAKGRUNN: Acerca de
bottom of page