top of page

NEWS AND PRODUCTS

Leer más

ELISA-test for COVID19 (NO)

ELISA-test for COVID19. Dette er den sikreste COVID19 testen. Tas via blodprñve som analyseres i et laboratorium .
Blodutvinning er nødvendig, så det kreves en avtale.
IgM-antistoffer er markører for nylig infeksjon og varer ikke lenge i kroppen. De begynner å bli oppdaget i 90% av tilfellene rundt dagene 4-7 av infeksjonen, fortsetter å øke til dag 14 og begynner deretter å avta.
IgG-antistoffer forblir lenger, blir oppdaget litt senere, rundt 10 dager, øker opptil 3 uker og reduseres gradvis.
Det anbefales å utføre begge markørene for en kvantitativ antistofftitrering og for å forbedre diagnostisk følsomhet.
IgM- og IgG-analysen utføres ved hjelp av ELISA-referansetesten, det er ikke en rask antistoffdeteksjonstest.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bekrefte diagnosen med molekylære studier (PCR)

ELISA TEST .jpg

ELISA-test for COVID 19 (EN))

ELISA-test for COVID19 is the most reliable COVID-test, done with a bloodsample then analised in a laboratorium.
Blood extraction is necessary, so an appointment is required.
IgM antibodies are markers of recent infection and do not last for a long time in the body. They begin to be detected in 90% of cases around days 4-7 of infection, continue to increase until day 14 and then begin to decrease.
IgG antibodies remain longer, are detected a little later, around 10 days, increase up to 3 weeks and gradually decrease.
It is recommended to perform both markers for a quantitative antibody titration and to improve diagnostic sensitivity.
The IgM and IgG analysis is performed using the ELISA reference test, it is not a rapid antibody detection test.
In some cases, it may be necessary to confirm diagnosis with molecular studies (PCR)

ELISA TEST .jpg

BEHANDLING AV HUDKREFT-

BEHANDLING AV HUDKREFT-TREATMENT OF SKIN CANCER

(pictures to be sent privately)
Pic.1 En mann med hus i Spania siden 80-tallet. Eksponert typisk for sterk sol på ører som ikke har vært beskyttet. På bildet ser vi hudkreft i to stadier. Den hvite flekken er en hyperkeratose, det første stadiet. Dette kan vare et par år før det utvikler seg videre.

Nærmere hodebunn ser vi to røde flekker; et sentralt sår omgitt av vollformige oppdrivninger. Nå er det etablert hudkreft og utvikling skyter fart. Dette må opereres hurtigst mulig før det sprer seg innover og til sidene

Pic.2 Her har jeg behandlet hudkreften med elektrodiatermi typisk ALSATOM CUT 30. Kreftcellene er fjernet. Nå vil friske celler dekke over såret

Pic.3 Her er pasienten ferdig behandlet. Det er lagt på salvebandasje som skal fjernes dagen etterpå. Deretter steller pasienten såret selv med en spesiell salve

Pic.4. Her er ferdig resultat etter 10uker. Såret har tilhelet pent. Det er ikke lengre kreftceller tilstede - da ville ikke såret grodd. Pasienten oppfordres til å beskytte seg med solhatt og solkrem. Caps er ikke nok. Jeg tar pasienten til kontroll etter 6 måneder

SKIN CANCER.jpeg
INFORMASJONSTAVLE: Publicaciones
bottom of page